Què són les targetes revolving?

Les targetes revolving són un crèdit preconcebut en el qual el client escull quant pagar cada mes.

Segons es va retornant el crèdit, aquests diners torna a estar disponible per a gastar.

Dins de l'ampli ventall de productes que ens pot oferir una entitat financera trobem les targetes, existeixen de diversos tipus, però hui parlarem de les famoses targetes revolving. Us sonen? Sabeu com funcionen?

Que és una targeta revolving?

Les targetes revolving són un tipus de targetes de crèdit que permeten ajornar el pagament de les compres per a pagar-lo a terminis aplicant interessos. En altres paraules, amb una targeta revolving es compra ara i es paga després al costat d'uns interessos, per la qual cosa es tracta d'un crèdit al consum instrumentalitzat en forma de targeta.

El principal problema d'aquesta mena de targetes, a part que la seua comercialització és en molts casos poc transparent, és que solen aplicar uns interessos molt elevats. La taxa anual equivalent (TAE) mitjana de les targetes revolving és del 25,2% per finançar compres i del 29,63% per disposar d'efectiu en caixers o en compte corrent.

Com funcionen?

Es disposa d'un fons de diners extres del qual es pot disposar i després cal restituir a poc a poc juntament amb el pagament d'interessos. Como no es retorna la totalitat de la quantitat prestada, queda un romanent de deute que genera interessos. Això no és més que, com no paguem tot el que devem se'ns apliquen interessos sobre la quantitat que deixem pendent de pagament, i així tots els mesos.

És el client qui tria amb quin tipus de quota vol fer la devolució cada mes:

  • Una quantitat fixa. Es paga una quota fixa mensual en la qual s'inclouen els interessos generats. Els diners que es retorne per a amortitzar el deute pendent torna a estar immediatament disponible per a tornar a gastar. Existeix un màxim i un mínim a pagar.

  • Un percentatge del crèdit utilitzat. S'abona un percentatge fix del deute cada mes. Sol aplicar-se un percentatge mínim i un màxim, que tendeixen a oscil·lar entre el 5% i el 25%.

  • Pagar el total del crèdit. Com en les targetes de crèdit, les targetes revolving si que accepten aquest mètode de pagament, només que no se solen publicitar d'aquesta manera. Mitjançant aquesta modalitat no es pagarien interessos, sinó solament el saldo disposat durant el mes.

No obstant això, si la quota és massa baixa, pot ocórrer que la devolució mensual no cobrisca ni tan sols els interessos generats pel deute que, d'aquesta manera, s'acumula i engeganteix mes rere mes.

Avantatges i desavantatges

Avantatges:

  • Flexibilitat: per establir el percentatge o quantitat a pagar del deute que es genere.

  • Disponibilitat: ja que es té accés immediat a un crèdit que a més va reposant-se automàticament amb cada nou pagament que realitzem.

Desavantatges:

  • Forma de pagament: es torna el crèdit en xicotetes quantitats durant molt de temps, generant grans quantitats d'interessos.

  • Interessos alts: de mitjana té una TAE del 19,67% i la TAE mitjana dels crèdits al consum és de 6,66 %, és a dir, quasi el triple de cost.

  • Poca transparència: en la forma que es comunica el que pagarem cada mes i el total que es generarà.

Share this post
Etiquetes
Arxivar


Pagament segur en les compres en línia
Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.