POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Fundació Caixa Ontinyent fa un tractament de les seues dades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i garanties de drets digitals (LOPD-GDD) i les seues normes de desenvolupament.

La present política de privacitat també és aplicable per a l’App de mòbils “Los cuentos de dino“.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

El responsable del tractament de les seues dades és FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT.

Adreça: Plaça Sant Domingo, 24. 46870, Ontinyent, València.

Per a més informació: fundacio@fundaciocaixaontinyent.es 

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seues dades?

 • Per a l’atenció del client i gestions relatives a l’exercici dels drets sobre protecció de dades.

 • Per a la gestió dels serveis contractats o prestats pel responsable.

 • Per a donar compliment normatiu relatiu a obligacions comptables, legals, fiscals i/o administratives.

 • Per a l’enviament de comunicacions comercials.

La legitimitat està basada en una relació contractual, interès legítim, obligació legal i/o consentiment de l’interessat, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Quin tractament realitzem de les teues dades a través de l’App “Los cuentos de dino”?

L’aplicació per a mòbils “Els contes de Dino”, no té accés a les dades personals dels usuaris, ni requereix l’ús d’un compte. L’App fa ús del SDK de Facebook per a recopilar dades d’estadística amb la finalitat de conéixer les descàrregues que s’han realitzat de l’App en les diferents stores, així com reconéixer quin dispositiu utilitzes. Aquestes dades són recollides únicament amb una finalitat estadística. Per a més informació, consultar la Política de Privacitat de Facebook.

Les dades tractades en referència a contacte a través de qualsevol mitjà, segueixen la present política de privacitat.

Quant de temps conservarem les seues dades?

Les dades seran conservades mentre es mantinga la relació contractual, l’usuari no retire el consentiment prestat i de conformitat als períodes legals de conservació.

A qui comunicarem les seues dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. Per tal motiu, les dades quedaran a la disposició d’Organismes Públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals, Defensor del Poble, en definitiva, aquells que la Fundació Caixa Ontinyent tinga una obligació legal.

Quins són els seus drets?

 • A saber si estem tractant les seues dades o no.

 • A accedir a les seues dades personals.

 • A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.

 • A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.

 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.

 • A portar les seues dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.

 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atés correctament.

 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

Com puc exercir els meus drets?

 • Enviant una sol·licitud per escrit amb els drets a exercitar, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI dirigida a: FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT (Protecció de dades), Plaça Sant Domingo, 24. 46870, Ontinyent, València.

 • Per correu electrònic a l’adreça fundacio@fundaciocaixaontinyent.es , acompanyat d’un escrit amb els drets a exercitar i una fotocòpia del seu DNI.

Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.