Què despeses escolars són deduïbles a la declaració de la renda?

Quan finalitza l'estiu i arriba setembre, tornen les classes per a Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, el que significa que les famílies han de fer front a una de les majors despeses de l’any per la compra de llibres de text, material escolar, pagament de matrícules, entre altres.

El cas és que algunes comunitats autònomes permeten deduir-se algunes despeses escolars a la declaració de la renda, i per sort, és el cas de la Comunitat Valenciana.

Despeses de guarderia

En relació amb l’ajuda domèstica o despeses de guarderia:

La deducció és del 15% de les quantitats satisfetes per les despeses de custòdia dels xiquets menors de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil. Això si, amb un límit de 297 euros, i altres límits en la renda.

Llibres de text i material escolar

En relació amb l’adquisició de llibres de text, material escolar o despeses d’estudis:

Es reconeix una deducció de 110 € per cada fill o menor acollit permanentment, que es trobe escolaritzat en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o en unitats d’educació especial en un centre públic o privat concertat, per les quantitats destinades a l’adquisició de material escolar. Això si, per a obtindre la deducció es deu complir amb una sèrie de requisits, per exemple, que el pare o mare que es deduïsca l’import deu trobar-se en situació de desocupació o que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, no siga superior a 30.000 euros en declaració individual i 47.000 euros en declaració conjunta, entre altres.

Recorda: guarda el rebut de les teues compres per a confeccionar la declaració de la renda el pròxim any.

Share this post
Etiquetes
Archivar


Com fer front a les despeses de gener?
Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.